eng 9 oregelbundna verb till fredag v46

Övningen är skapad 2019-11-08 av SkolAnns. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • be was been vara
 • begin began begun börja
 • break broke broken bryta, slå sönder
 • buy bought bought köpa
 • come came come komma
 • do did done göra
 • drink drank drunk dricka
 • drive drove driven köra
 • eat ate eaten äta
 • feel felt felt känna
 • forget forgot forgotten glömma
 • give gave given ge
 • go went gone , åka
 • know knew known veta
 • make made made göra
 • meet met met möta
 • put put put ställa, sätta
 • read read read läsa
 • run ran run springa
 • see saw seen se
 • sing sang sung sjunga
 • sit sat sat sitta
 • sleep slept slept sova
 • speak spoke spoken tala
 • stand stood stood stå
 • steal stole stolen stjäla
 • swim swam swum simma
 • tell told told berätta
 • think thought thought tänka
 • write wrote written skriva

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eng-9-oregelbundna-verb-till-fredag-v46.9425471.html

Dela