Eng 9 Inventions till fre v.48

Övningen är skapad 2019-11-22 av SkolAnns. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • put into effect förverkliga
 • inventor uppfinnare
 • invention uppfinning
 • shed skjul
 • nowadays nuförtiden
 • hint tips
 • check utforska
 • similar liknande
 • improve förbättra
 • advice råd
 • encourage uppmuntra
 • practical criticism konstruktiv kritik
 • believe in tro på
 • paper clip gem
 • develop utveckla
 • succeed lyckas
 • clearly tydligt
 • brief kortfattad
 • description beskrivning
 • major större

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eng-9-inventions-till-fre-v-48.9469659.html

Dela