Eng 9 bindeord till fredag v.40

Övningen är skapad 2019-09-27 av SkolAnns. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • lika viktigt equally important
 • ytterligare further
 • dessutom furthermore
 • till att börja med to begin with
 • likaså likewise
 • även although
 • trots in spite of
 • även dock nevertheless
 • tvärtom on the contrary
 • å andra sidan on the other hand
 • annars otherwise
 • oavsett regardless
 • säkert certainly
 • verkligen, ja indeed
 • i själva verket in fact
 • med andra ord in other words
 • för att visa to illustrate
 • så länge som as long as
 • under tiden meanwhile
 • därefter subsequently

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eng-9-bindeord-till-fredag-v-40.9297817.html

Dela