Eng 9 Babbage till fredag v.49

Övningen är skapad 2019-11-29 av SkolAnns. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • mathematician matematiker
 • eventually så småningom
 • reply svara
 • calculation beräkning
 • digit siffra
 • under-estimate undervärdera
 • subtract subtrahera
 • multiply multiplicera
 • divide dividera
 • contain innehålla
 • component del
 • switch strömbrytare
 • predict förutsäga
 • establish grunda
 • defense försvar
 • join together binda ihop
 • driveway uppfart
 • workforce arbetstyrka
 • spectacles glasögon
 • wealth förmögenhet

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eng-9-babbage-till-fredag-v-49.9490033.html

Dela