eng 8b till ons v.43

Övningen är skapad 2014-10-15 av SkolAnns. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • teens tonårstid
 • advice råd
 • drift apart glida isär
 • hit rock bottom hamna i bottenläge
 • recently nyligen
 • ignore strunta i
 • unreasonable orimlig
 • ground ge utegångsförbud
 • interfere blanda sig i
 • sympathize with känner med, förstår
 • responsibility ansvar
 • act handla, göra
 • remain förbli
 • mature mogen
 • negotiate förhandla
 • trust lita på
 • meet in the middle mötas på halva vägen
 • punishment bestraffning
 • committed engagerad
 • pleasantly surprised glatt överraskad

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eng-8b-till-ons-v-43.3966347.html

Dela