Eng 8b till fre v35

Övningen är skapad 2017-08-25 av SkolAnns. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • teens tonårstid
 • advice råd
 • drift apart glida isär
 • hit rock bottom hamna i bottenläge
 • recently nyligen
 • ignore strunta i
 • unreasonable orimlig
 • ground ge utegångsförbud
 • interfere blanda sig i
 • sympathize with känner med
 • responsibility ansvar
 • remain förbli
 • act handla
 • negotiate förhandla
 • mature mogen
 • trust lita på
 • punishment bestraffning
 • committed engagerad
 • pleasantly surprised glatt överraskad
 • avoid undvika

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eng-8b-till-fre-v35.7382784.html

Dela