eng 8 verb III till fredag v.13

Övningen är skapad 2020-03-20 av SkolAnns. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • have had had ha hade haft
 • hear heard heard höra hörde hört
 • hide hid hidden gömma gömde gömt
 • hit hit hit slå slog slagit
 • hold held held hålla höll hållit
 • hurt hurt hurt skada skadade skadat
 • keep kept kept behålla behöll behållit
 • know knew known veta visste vetat
 • lay laid laid lägga lade lagt
 • lead led led leda ledde lett
 • leave left left lämna lämnade lämnat
 • lend lent lent låna ut lånade ut lånat ut

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eng-8-verb-iii-till-fredag-v-13.9709963.html

Dela