eng 8 till fre v17 verb sh-sp

Övningen är skapad 2020-04-17 av SkolAnns. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • shake shook shaken skaka skakade skakat
 • shine shone shone skina sken skinit
 • shoot shot shot skjuta sköt skjutit
 • show showed shown visa visade visat
 • shrink shrank shrunk krympa krympte krympt
 • shut shut shut stänga stängde stängt
 • sing sang sung sjunga sjöng sjungit
 • sink sank sunk sjunka sjönk sjunkit
 • sit sat sat sitta satt suttit
 • sleep slept slept sova sov sovit
 • smell smelt smelt lukta luktade luktat
 • speak spoke spoken prata pratade pratat

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eng-8-till-fre-v17-verb-sh-sp.9752262.html

Dela