eng 8 Extreme nature till fredag v49

Övningen är skapad 2019-11-29 av SkolAnns. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • dust damm
 • increase öka
 • time will tell återstår att se
 • stall en enkel butik
 • in vain förgäves
 • wrecked förstörd
 • devastating förödande
 • crack spricka
 • aftershock efterskalv
 • epicenter vulkanens mittpunkt
 • demolished fördärvad
 • natural event naturfenomen
 • steadily stadigt
 • hurricane/typhoon orkan
 • widespread utspridd
 • less exposed mindre utsatt
 • eruption utbrott
 • fire brigade brandkår

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eng-8-extreme-nature-till-fredag-v49.9491123.html

Dela