Eng 8 4:2

Övningen är skapad 2019-01-24 av SkolAnns. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • develop utveckla
 • minimise minimera
 • confusion förvirring
 • transmit sända
 • sensible känslig ; förnuftig
 • common vanlig
 • captured fångade, grep
 • available tillgänglig
 • paramount främst, högst, störst
 • disaster katastrof
 • chemist kemist ; apotek
 • irregularity oregelbundenhet
 • reduce reducera, minska
 • fellow kamrat
 • struggle kämpa
 • in case of emergency i händelse av nödläge
 • appear dyka upp
 • adapt anpassa sig
 • frequent vanlig
 • cover täcka

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eng-8-4-2.8833148.html

Dela