eng 8 4:1 A friend in need

Övningen är skapad 2019-01-22 av SkolAnns. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • generally allmänt
 • armbands simpuffar
 • apparently uppenbarligen
 • semester termin
 • wrist handled
 • occasionally emellanåt
 • dragon drake
 • novel roman
 • herb ört
 • rarely sällan
 • condiment krydda
 • drake ankhane
 • male hane
 • tricky klurigt
 • steering wheel ratt
 • breathe andas
 • though fast
 • basic laws of physics fysikens grundläggande lagar

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eng-8-4-1-a-friend-in-need.8806281.html

Dela