Eng 7B till fre v12

Övningen är skapad 2017-03-17 av SkolAnns. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • court bana
 • altogether allt som allt
 • good fun kul
 • public school privatskola
 • boarding school internatskola
 • tend to bruka
 • pick on ge sig på
 • hopefully förhoppningsvis
 • keep up hålla fast vid
 • be keen on gilla
 • swap byta
 • drive somebody mad göra någon tokig
 • I'm getting jag ska få
 • council flat kommunal lägenhet
 • rough hård
 • suppose anta
 • on the dole som arbetslös
 • pile hög
 • nick stjäla
 • save up for spara till

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eng-7b-till-fre-v12.7200001.html

Dela