eng 7 till v16

Övningen är skapad 2018-02-19 av SkolAnns. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • invånare, befolkning population
 • valuta, pengar currency
 • nationalsång anthem
 • monark, kung/drottning monarch
 • består av is composed of
 • bilda form
 • fastland mainland
 • smal narrow
 • ebb low tide
 • vanligtvis generally
 • ofta frequently
 • extrem extreme
 • hård vind, storm gale
 • sällan rarely
 • inåt landet inland
 • utrotad extinct
 • utter otter
 • grävling badger
 • giftig poisonous
 • hjort(ar), rådjur deer

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eng-7-till-v16.8060475.html

Dela