eng 7 till v.18

Övningen är skapad 2018-02-19 av SkolAnns. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • archipelago skärgård
 • shore kust
 • bagpipes säckpipa
 • tumble down falla ner
 • coal-fired koleldad
 • steam ånga
 • mine gruva
 • throughout the world över hela världen
 • dragon drake
 • farming jordbruk
 • variety variation
 • independence självständighet
 • descendants ättlingar
 • stay förbli
 • associate with förknippa med
 • violence våld
 • peace talks fredsförhandlingar
 • prove bevisa
 • for centuries i århundraden
 • the Middle Ages medeltiden

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eng-7-till-v-18.8060572.html

Dela