eng 7 till v.10

Övningen är skapad 2018-02-19 av SkolAnns. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • depend on vara beroende av
 • a bit of a drag lite trist
 • cutting edge equipment topputrustning
 • afford ha råd med
 • awesome toppen
 • allow tillåta
 • at just gone 8 strax efter 8
 • swipe card nyckelkort
 • locker elevskåp
 • access få tillträde
 • snack mellanmål
 • fee avgift
 • outing utflykt
 • breath of air nypa frisk luft
 • troop marschera
 • swot plugga
 • unfortunately tyvärr
 • environment miljö
 • relaxed avspänd
 • depending on beroende på

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eng-7-till-v-10.8060490.html

Dela