eng 7 till fredag v.14

Övningen är skapad 2020-03-27 av SkolAnns. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • factory fabrik
 • multi-storey car park parkeringshus
 • tanker tankbil
 • block of flats hyreshus
 • crossroads vägkorsning
 • van skåpbil
 • bus stop busshållplats
 • cash dispenser bankomat
 • traffic lights trafikljus
 • pedestrian fotgängare
 • pedestrian crossing övergångsställe
 • cyclist cyklist
 • one-way street enkelriktad gata
 • road sign trafikskylt
 • library bibliotek
 • pavement trottoar
 • cinema bio
 • department store varuhus
 • bench bänk
 • roundabout rondell

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eng-7-till-fredag-v-14.9725338.html

Dela