eng 7 till fre v.17 Joshua & Jessica

Övningen är skapad 2020-04-17 av SkolAnns. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vara beroende av depend on
 • utbildning education
 • utrustning equipment
 • ha råd med afford
 • toppen awesome
 • tillåta allow
 • elevskåp locker
 • tillträde access
 • avgift fee
 • utflykt outing
 • nypa frisk luft breath of fresh air
 • tyvärr unfortunately
 • miljö environment
 • kvarsittning detention
 • äta kvällsmat eat tea

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eng-7-till-fre-v-17-joshua-jessica.9752326.html

Dela