Endokrina systemet + Huden


Text till bildalternativ

Bild till textalternativ

Bild till text
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Insulae pancreaticae
 • Adenohypophysis (lobus anterior)
 • Dermis
 • Epidermis
 • Glandula parathyroidea inferior
 • Glandula parathyroidea superior
 • Glandula pinealis
 • Glandula suprarenalis cortex
 • Glandula suprarenalis medulla
 • Glandula suprarenalis
 • Glandula thyroidea isthmus
 • Glandula thyroidea lobus dexter
 • Glandula thyroidea lobus sinister
 • Glandula thyroidea
 • Hypophysis
 • Hypothalamus
 • Infundibulum neurohypophyseos
 • Neurohypophysis (lobus posterior)
 • Pancreas
 • Stratum papillare
 • Stratum reticulare
 • Thymus
 • Subcutis

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/endokrina-systemet--huden.7905981.html

Dela