Endokrin reglering av GI-kanalen

Övningen är skapad 2018-08-09 av amandarichardson. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Gastrin stimulerar produktion av HCL hos parietalceller
 • Gastrin promotar gastric emptying
 • Gastrin utsöndras då pHt höjs av G-celler i magsäcken
 • Sekretin stimulerar utsöndring av digestionsenzymer och HCO3- i pankreas
 • Sekretin inhiberar magsyrasekretion för att reglera pH i duodenum
 • CCK utsöndras från I-celler i duodenum och jejunum när fettsyror eller vissa aminosyror når duodenum
 • CCK stimulerar utsöndring av digestionsenzymer och bikarbonatjoner i pankreas
 • CCK inhiberar gastric emptying
 • CCK stimulerar kontraktion av gallblåsan
 • GLP-1 bidrar till att sänka blodsockret genom att stimulera insulinutsöndring
 • GLP-1 utsöndras i samband med måltid från ileum och colon
 • GLP-1 reducerar aptit och inhiberar både gastric emptying och magsyra sekretion
 • vilket hormon är viktigast för tömning av gallblåsan CCK

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/endokrin-reglering-av-gi-kanalen.8283994.html

Dela

Annonser