Endlich wieder Schule 2

Övningen är skapad 2019-06-25 av Anddob. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • die Wohnung våningen/lägenheten
 • bei vid/hos
 • toll fantastisk/fantastiskt
 • surfen surfa
 • scheinen skina
 • mieten hyra
 • campen campa
 • dort där
 • das Boot båten
 • bekommen
 • wenn när
 • Ruhe! Tyst!
 • neu in der Klasse ny i klassen
 • Herzlich willkommen! Hjärtligt välkommen!
 • über över
 • dich dig
 • meine Hobbys mina fritidsintressen
 • Ballet machen dansa ballet
 • fotografieren fotografera
 • faul lat
 • zu warm för varmt
 • im Garten i trädgården
 • faulenzen lata sig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/endlich-wieder-schule-2.9101572.html

Dela