EN6-TEXT8

Övningen är skapad 2017-01-30 av JennieNykanen. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • arid torr
 • beauty skönhet
 • bright grann, klar
 • burst (into) brista ut i, explodera i
 • colorful färggrann
 • competition tävling
 • controlled kontrollerad
 • desert öken
 • draw rita, teckna, dra
 • environment miljö, omgivning
 • feature egenskap, special-
 • grow odla
 • humid fuktig
 • jungle djungel
 • leaf - leaves löv, blad
 • rainforest regnskog
 • season årstid
 • stand tåla, stå
 • survive överleva
 • temperate tempererad
 • temperature temperatur
 • tropical tropisk
 • unusual ovanlig
 • visitor besökare
 • waterfall vattenfall
 • zone zon
 • fairy tale saga
 • library bibliotek
 • Once upon a time... Det var en gång...
 • tie up binda fast

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/en6-text8.7007700.html

Dela