EN6-TEXT6

Övningen är skapad 2017-01-30 av JennieNykanen. Antal frågor: 38.
Välj frågor (38)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • odd jobs tillfälliga jobb
 • attic vind (på ett hus)
 • study arbetsrum
 • sign skylt
 • No entry! Förbjuden ingång!
 • loudspeaker högtalare
 • shelf hylla
 • pocket money fickpengar
 • mow a lawn klippa en gräsmatta
 • shovel snow skotta snö
 • deliver newspapers dela ut tidningar
 • pay betala
 • attack attackera, anfalla
 • bang smäll
 • candy godsaker, sötsaker
 • catch fånga
 • character figur, roll, karaktär
 • doorbell dörrklocka
 • dragon drake
 • foot - feet fot - fötter
 • guard vakta, bevaka
 • Halloween Allhelgonadagen, Halloween
 • howl yla
 • key tangent, nyckel
 • level nivå
 • lose förlora, tappa
 • mad arg
 • make (someone do something) tvinga (få någon att göra någonting)
 • musical note not, tecken
 • point poäng
 • roar ryta
 • skeleton skelett
 • stand on end stå rakt upp
 • sword svärd
 • treasure skatt
 • Trick or treat? Bus eller godis?
 • unhappy olycklig
 • witch häxa

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/en6-text6.7007509.html

Dela

Annonser