EN6-TEXT2

Övningen är skapad 2017-08-23 av JennieNykanen. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • accident olycka, olyckshändelse
 • ant myra
 • become bli
 • board gå ombord
 • boardnig pass boardingkort
 • cane käpp
 • couple ett par
 • crossroads korsning
 • excited ivrig
 • fasten spänna, sätta fast
 • flight attendant flygvärd, flygvärdinna
 • floor golv
 • hand räcka fram, ge
 • luggage bagage
 • manage klara sig
 • miss missa
 • overhead locker bagagehylla (med lucka)
 • run up to springa fram till
 • runner löpare
 • rush hour rusningstid
 • seat belt säkerhetsbälte
 • seat sits, sittplats
 • shout rop
 • steward steward
 • take off starta
 • traffic trafik
 • trouble besvär
 • window fönster

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/en6-text2.7373399.html

Dela