EN6-TEXT19

Övningen är skapad 2018-05-08 av JennieNykanen. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Adventureland Äventyrslandet
 • at least minst; åtminstone
 • bump into stöta ihop med
 • castle slott
 • childhood barndom
 • designed by ritad av
 • embarrassing genant
 • fairy tale saga; sago-
 • Main street huvudgatan
 • parade parad
 • right above rakt ovanför
 • see - saw se - såg
 • size storlek
 • Sleeping Beauty Törnrosa
 • Snow White Snövit
 • split - split dela - delade
 • step on trampa på
 • Tomorrowland Framtidslandet
 • get angry bli arg
 • nephew brorson
 • puzzle gåta
 • solve lösa
 • temper humör
 • come up to komma fram till
 • pickpocket ficktjuv
 • prisoner fånge

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/en6-text19.8240341.html

Dela