Annonser


EN6-TEXT18 ADVERB

Övningen är skapad 2018-04-18 av JennieNykanen. Antal frågor: 8.
Välj frågor (8)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • already redan
  • always alltid
  • never aldrig
  • often ofta
  • seldom sällan
  • sometimes ibland
  • soon snart
  • usually vanligen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/en6-text18-adverb.8200560.html

Dela