EN6-TEXT17

Övningen är skapad 2018-02-07 av JennieNykanen. Antal frågor: 34.
Välj frågor (34)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • amazing fantastisk
 • based on baserad på
 • bee bi
 • brochure broshyr
 • crowd folkmassa, trängsel
 • dining place matställe
 • experience uppleva, upplevelse
 • feel - felt känna - kände
 • found grunda
 • give - gave ge - gav
 • highly anticipated mycket efterlängtad
 • House of Horrors Skräckhuset
 • involved in inblandad i
 • lightning blixt
 • live show uppträdande på scen
 • mean - meant mena - menade
 • mist dis, lätt dimma
 • motion picture film
 • offer erbjuda
 • pinch knip
 • produce producera
 • production facility produktionsanläggning
 • read - read läsa - läste
 • recent ny, nyligen
 • ride åkattraktion
 • roller-coaster car vagn i berg-och-dalbana
 • stage scen
 • stand - stood stå - stod
 • sting - stung sticka
 • take - took ta - tog
 • terribly realistic väldigt realistisk
 • to the public för allmänheten
 • unlike olikt
 • was onened öppnades

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/en6-text17.8028201.html

Dela