EN6-TEXT15

Övningen är skapad 2017-03-27 av JennieNykanen. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • above sea level över havet
 • become - became bli - blev
 • berry bär
 • bison bisonoxe
 • bring - brought föra - ta med sig
 • coyote coyote
 • destination resmål, destination
 • discover upptäcka
 • fur päls
 • goat get
 • gold digger guldgrävare
 • gold rush guldrush
 • hiking fotvandring
 • hunt jaga
 • lynx lo
 • mineral mineral
 • moose älg
 • mountain range bergskedja
 • native infödd
 • peak bergstopp
 • plain slätt
 • protected beskyddad
 • roam vandra omkring
 • root rot
 • stretch sträcka sig
 • trader köpman, handelsman
 • write - wrote skriva - skrev

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/en6-text15.7229724.html

Dela