EN6-TEXT13

Övningen är skapad 2017-03-07 av JennieNykanen. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • badly hurt svårt skadad
 • break - broke gå sönder - gick sönder
 • choose - chose välja - valde
 • come - came komma - kom
 • desperately desperat
 • dig - dug gräva - grävde
 • go - went gå/fara - gick/for
 • heap hop, hög
 • hear - heard höra - hörde
 • hot spring het källa
 • lose - lost förlora - förlorade
 • not a bit inte alls
 • reach , komma fram till
 • run backe, bana
 • see - saw se - såg
 • ski pole skidstav
 • ski resort skidort
 • slope sluttning, backe
 • snowball snöboll
 • sore öm, sjuk
 • sunshine solsken
 • take - took a break ta - tog en paus
 • think - thought tro - trodde
 • village by
 • whirl yra

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/en6-text13.7164199.html

Dela