EN6-TEXT11

Övningen är skapad 2017-02-06 av JennieNykanen. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • apart åtskilda
 • arrive anlända
 • blanket filt
 • board gå ombord
 • can, could kunna
 • Did you sit...? Satt du...?
 • do, did göra, gjorde
 • get, got , fick
 • gig spelning
 • happen hända
 • have, had ha, hade
 • imagine tänka sig
 • joke skoja, skämta
 • not the real thing inte på ritkigt, inte samma sak
 • pillow kudde
 • possible möjlig
 • remember komma ihåg
 • say, said säga, sade
 • seem verka
 • teddy bear nallebjörn
 • term termin
 • What a shame! Vad synd!
 • wife fru, hustru
 • You said it! Just det!

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/en6-text11.7075395.html

Dela