EN6-TEXT1

Övningen är skapad 2017-08-16 av JennieNykanen. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • airport flygfält, flygplats
 • cafeteria kafé
 • cash register kassa-apparat
 • cashier kassa, kassabiträde
 • check out kolla upp, titta in i
 • confused förvirrad
 • elderly äldre, gammal
 • empty tom, tömma
 • flight flyg
 • fuss bråka
 • gate port, gate
 • husband make, man
 • in transit mellan flygen, på väg
 • laugh one's head off skratta sig fördärvad
 • note sedel
 • notice märka
 • passenger passagerare
 • spend tillbringa
 • tax-free skattefri
 • tray bricka
 • wave vinka
 • wheelchair rullstol
 • while medan

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/en6-text1.7367511.html

Dela

Annonser