Annonser


EN6-TEXT1 EXTRA

Övningen är skapad 2018-08-27 av JennieNykanen. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • (inte) någonting (not) anything
  • gå på (fest) go to (a party)
  • lika mycket som as much as
  • lika ofta as often
  • (hon) var (she) was
  • kommer att will
  • smaka taste
  • tycka think
  • varm choklad/kakao hot chocolate

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/en6-text1-extra.8306889.html

Dela