EN6 ILLNESSES

Övningen är skapad 2018-01-23 av JennieNykanen. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • a sore throat ont i halsen
 • a headache huvudverk
 • tooth ache tandverk
 • a stomach ache magknip
 • a fever/ a temperature feber
 • a cold snuva
 • a cough hosta
 • blow - blew snyta - snöt
 • common vanlig
 • dentist tandläkare
 • dizzy yr
 • feel weel - felt må bra - mådde
 • hoarse hes
 • ill sjuk
 • illness sjukdom
 • sickness sjukdom
 • sneeze nysa
 • throw - threw up kasta - kastade upp
 • tired trött
 • voice röst

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/en6-illnesses.7967059.html

Dela