EN5-TEXT8

Övningen är skapad 2017-11-01 av JennieNykanen. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • local lokal
  • a newspaper dagstidning
  • news nyheter
  • interview intervjua
  • next to bredvid
  • a lady dam
  • daily dagligen
  • an article artikel
  • yeasterday igår
  • admire beundra

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/en5-text8.7752672.html

Dela