EN5-TEXT7

Övningen är skapad 2017-11-08 av JennieNykanen. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • a kick spark
 • turn around vända sig om
 • sink sjunka
 • scared rädd, skrämd
 • dry torr
 • towel handduk
 • saved räddade
 • a hero hjälte
 • an instructor instruktör
 • deep djup
 • a wave våg
 • the newest nyast
 • strong stark
 • a swimmer simmare
 • enjoy gilla, njuta av
 • dive across dyka över
 • a swimming float simbräda
 • dancing dans
 • horseback riding riding
 • ice hockey ishockey
 • ice skating skridskoåkning
 • skiing skidlöpning
 • skateboarding skateboarding
 • cycling cycling
 • sailing segling
 • martial arts kampsport
 • badminton badminton

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/en5-text7.7768117.html

Dela

Annonser