EN5-TEXT3

Övningen är skapad 2017-08-30 av JennieNykanen. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • a mix blandning
 • a laboratory laboratorie
 • interesting intressant
 • a cupboard skåp
 • equipment utrustning
 • a bottle flaska
 • a chemicale kemikalie
 • a test tube provrör
 • a Petri dish petriskål
 • a group grupp
 • mix blanda
 • an experiment experiment
 • birthday födelsedag
 • a surprise party överraskningsfest
 • a potluck party knytkalas
 • bring ta med sig
 • awful hemsk
 • a stink bomb stinkbomb
 • a mistake misstag
 • horrible hemsk, gräslig
 • stink stinka

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/en5-text3.7399781.html

Dela