EN5-TEXT16

Övningen är skapad 2018-03-14 av JennieNykanen. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • a relative släkting
 • a success framgång
 • in the evening på kvällen
 • a call samtal
 • a beach strand
 • be on fire brinna, stå i lågor
 • an huor timme
 • set off skjuta upp/iväg
 • along längs med
 • midnight midnatt
 • wish önska
 • laugh your head off skratta sig fördärvad
 • a noise oljud

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/en5-text16.8127801.html

Dela