EN5-TEXT11

Övningen är skapad 2017-11-29 av JennieNykanen. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • a tradition tradition
 • should borde
 • suddenly plötsligt
 • a doorway dörröppning
 • a dress klänning
 • rown krona
 • a hug kram
 • put out släcka
 • a fire eld, brasa
 • a moment en stund
 • dangerous farlig
 • It's a shame Det är synd
 • a key nyckel
 • wake them up väck dem
 • the same way på samma sätt
 • be asleep sova

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/en5-text11.7855058.html

Dela