EN5-TEXT1

Övningen är skapad 2017-08-16 av JennieNykanen. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • an end slut
 • a classmate klasskamrat
 • a teacher lärare
 • a guide guide
 • walk around gå omkring
 • a painting målning
 • a landscape landskap
 • it looks like den ser ut som
 • pick plocka
 • paint målarfärg
 • an original original
 • a fake förfalskning
 • nervous nervös
 • upset upprörd
 • a detective detektiv
 • a witness vittne

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/en5-text1.7367510.html

Dela

Annonser