EN4-TEXT9

Övningen är skapad 2017-01-23 av JennieNykanen. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Hurrah! Hurra!
 • today idag
 • a football fotboll
 • a game spel, match
 • between mellan
 • a goal mål
 • nil noll
 • for för, åt
 • good at bra på
 • hope hoppas
 • win vinna
 • this time den här gången
 • a chance chans
 • Come on! Heja, Kom nu!
 • again igen
 • an animal djur
 • a channel kanal
 • instead i stället
 • no more inget mer, inga fler
 • boring tråkig
 • watch titta på
 • the telly TV
 • both båda
 • upstairs övre våningen
 • we´d like to... vi skulle vilja
 • a program program
 • a screen TV-ruta
 • sit sitta
 • First come, first served. Först till kvarnen får först mala.
 • It´s not fair! Det är inte rättvist!

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/en4-text9.7007359.html

Dela