Annonser


EN4-TEXT8

Övningen är skapad 2017-01-23 av JennieNykanen. Antal frågor: 32.
Välj frågor (32)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • a morning mogon
 • put lägga, sätta, ställa
 • beside bredvid
 • a desk skrivbord, pulpet
 • them dem
 • a wardrobe garderob
 • check kolla
 • a bookcase bokhylla
 • a bed säng, bädd
 • speak prata, tala
 • funny lustig, skojig
 • say säga
 • smart klok, smart, fiffig
 • he han
 • she hon
 • a boy pojke
 • a girl flicka
 • I don´t know Jag vet inte
 • done klar, gjort
 • No problem Ingen orsak
 • one ett
 • two två
 • three tre
 • four fyra
 • five fem
 • six sex
 • seven sju
 • eight åtta
 • nine nio
 • ten tio
 • eleven elva
 • twelve tolv

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/en4-text8.7007324.html

Dela