EN4-TEXT7

Övningen är skapad 2017-01-23 av JennieNykanen. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Watch out! Se upp!
 • Please... Var snäll och...
 • help hjälp(a)
 • What's up? Vad står på?
 • I´m stuck! Jag sitter fast!
 • inside in(ne), inomhus
 • Let me... Låt mig...
 • really verkligen, faktiskt
 • Ouch! Aj!
 • Sorry! Förlåt!
 • a floor golv
 • hurt skadad, sårad
 • I´m fine. Jag mår bra.
 • Yuck! Usch!
 • (all) wet (helt) våt
 • hope hoppas
 • Mum mamma
 • at home hemma
 • grab grabba, ta (tag i)
 • save rädda

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/en4-text7.7007267.html

Dela