EN4-TEXT15

Övningen är skapad 2017-04-11 av JennieNykanen. Antal frågor: 42.
Välj frågor (42)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • What now? Vad nu då?
 • January januari
 • New Year nyår
 • a garage garage
 • ride a bike åka cykel
 • Stop it! Sluta med det där!
 • must not, mustn't får inte
 • a time tid, gång
 • What time is it? Vad är klockan?
 • buy köpa
 • Very funny! Mycket lustigt!
 • all over (the place) överallt
 • a croc, a crocodile krokodil
 • a balcony balkong
 • indoors inomhus
 • a minute minut
 • Put it back! Sätt/lägg den tillbaka!
 • hold hålla i
 • That's typical! Det är typiskt!
 • It's my fault. Det är mitt fel.
 • wash tvätta (sig)
 • January januari
 • February februari
 • March mars
 • April april
 • May maj
 • June juni
 • July juli
 • August augusti
 • September september
 • Octorber oktober
 • November november
 • December december
 • spring vår
 • summer sommar
 • autumn höst
 • winter vinter
 • who vem
 • when när
 • what why
 • where var
 • how hur

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/en4-text15.7267955.html

Dela