EN4-TEXT14

Övningen är skapad 2017-04-11 av JennieNykanen. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • How come? Hur kommer det sig?
 • into in i
 • stop stanna, sluta
 • at vid
 • a back door bakdörr
 • Don't go there! Gå inte dit!
 • a kitchen kök
 • a tarantula tarantel
 • loose lös, fri
 • a spider spindel
 • find hitta, finna
 • open öppna, öppen
 • Close the cage! Stäng buren!
 • Have a look! Titta efter!
 • a living-room vardagsrum
 • You go first. Du först./ Gå du först.
 • a rabbit kanin
 • a baby rabbit kaningunge
 • need behöva
 • a snake orm
 • real riktig, verklig
 • a boa boaorm
 • bite bita
 • behind bakom
 • in front of framför
 • beside bredvid
 • inside inne, inomhus, innanför
 • between mellan
 • outside ute, utomhus, utanför

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/en4-text14.7267944.html

Dela