EN4-TEXT12

Övningen är skapad 2017-02-23 av JennieNykanen. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • cool tuff, cool
 • through genom
 • there is/are det finns
 • when när
 • a pony ponny
 • behind bakom
 • other annan
 • ride rida, åka
 • ill sjuk
 • remember komma ihåg
 • too many för många
 • a lot (of) mycket, många (av)
 • I'd like jag skulle vilja
 • a cage bur
 • a bush buske
 • over there där, dit
 • angry arg, ilsken
 • outside utanför, ute, utomhus
 • play with leka, spela med
 • real riktig, verklig
 • Have fun! Ha det så roligt!

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/en4-text12.7128952.html

Dela