EN4-TEXT11

Övningen är skapad 2017-02-09 av JennieNykanen. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • a project projekt
 • about om
 • his family hans familj
 • parents föräldrar
 • a father far
 • dad pappa
 • smile le, se glad ut
 • the Robinsons familjen Robinson
 • a sports reporter sportreporter
 • a mother mor
 • mum mamma
 • a vet veterinär
 • a brother bror
 • a guitar gitarr
 • music musik
 • down ner
 • from next door från grannhuset
 • That´s all, folks! Det var det! Det är allt...

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/en4-text11.7089297.html

Dela