en verb: bite, blow, bring, break, build

Övningen är skapad 2018-09-27 av ejmc. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • bita bite
 • bet bit
 • bitit bitten
 • blåsa blow
 • blåste blew
 • blåst blown
 • bryta break
 • bröt broke
 • brutit broken
 • ta med sig bring
 • tog med sig brought
 • har tagit med sig have brought
 • bygga build
 • byggde built
 • byggt built

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/en-verb-bite-blow-bring-break-build.8500015.html

Dela