en The Canal Lock - easy reader from Gleerups

Övningen är skapad 2019-02-11 av ejmc. Antal frågor: 36.
Välj frågor (36)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • a canal en kanal-er
 • a lock en sluss-ar
 • Wait for me! Vänta på mig!
 • Waiting for a boat Håller på och väntar på en båt
 • through genom
 • a pipe ett rör-
 • Watch her! Se efter henne!
 • walks away går bort
 • along utmed
 • skipping hoppar
 • suddenly plötsligt
 • towards emot
 • shout skrik
 • a lockgate en slussport
 • Close the gate! Stäng porten!
 • a handle ett handtag-
 • a wheel en ratt-ar
 • a child-children ett barn-
 • quickly snabbt
 • Don't slip! Halka inte!
 • a rope ett rep-
 • Hold on! Håll fast!
 • Throw kasta
 • Catch Ta fast
 • tired trött
 • Pull Dra
 • Let in the water! Släpp in vattnet!
 • Cry gråta
 • Turn! Vrid!
 • The wheel will not turn. Ratten går inte att vrida.
 • Pick up! Ta upp!
 • begin börjar
 • Tie it! Knyt fast!
 • Climb out! Kliv ur!
 • hug krama
 • a coat en kappa-or

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/en-the-canal-lock-easy-reader-from-gleerups.8888281.html

Dela