en oregelbundna verb show - write

Övningen är skapad 2015-04-21 av ejmc. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • visa show showed shown
 • stänga shut shut shut
 • sjunga sing sang sung
 • sjunka sink sank sunk
 • sitta sit sat sat
 • sova sleep slept slept
 • glida slide slid slid
 • tala speak spoke spoken
 • tillbringa spend spent spent
 • stå stand stood stood
 • stjäla steal stole stolen
 • sticka stick stuck stuck
 • simma swim swam swum
 • ta, (med sig) take took taken
 • lär (ut), undervisa teach taught taught
 • slita, riva tear tore torn
 • tala om (för) tell told told
 • tänka, tycka, tro think thought thought
 • kasta throw threw thrown
 • förstå understand understood understood
 • väcka, vakna wake woke woken/ waked
 • bära, ha på sig wear wore worn
 • vinna win won won
 • skriva write wrote written

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/en-oregelbundna-verb-show-write.4517907.html

Dela