en oregelbundna verb lean-shoot

Övningen är skapad 2015-04-16 av ejmc. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • luta (sig) lean leant/leaned leant/leaned
 • lära sig learn learnt/learned learnt/learned
 • lämna leave left left
 • låna (ut) lend lent lent
 • låta, tillåta let let let
 • ligga lie lay lain
 • tända light lit lit
 • förlora lose lost lost
 • göra, tillverka make made made
 • mena betyda mean meant meant
 • möta meet met met
 • betala pay paid paid
 • sätta, ställa lägga put put put
 • läsa read read read
 • rida, åka ride rode ridden
 • ringa ring rang rung
 • stiga (upp) rise rose risen
 • springa run ran run
 • säga say said said
 • se, förstå see saw seen
 • sälja sell sold sold
 • skicka send sent sent
 • skaka shake shook shaken
 • skjuta shoot shot shot

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/en-oregelbundna-verb-lean-shoot.4501749.html

Dela