en oregelbundna verb be-do

Övningen är skapad 2015-04-29 av ejmc. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vara, bli be was/were been
 • slå beat beat beaten
 • börja begin began bgun
 • bli utvecklas till become became become
 • böja (sig) bend bent bent
 • bita bite bit bitten
 • blås blow blew blown
 • bryta break broke broken
 • ta med sig bring brought brought
 • bygga build built built
 • bränna, brinna burn burnt burnt
 • köpa buy bought bought
 • fånga catch caught caught
 • välja choose chose chosen
 • klänga sig fast cling clung clung
 • komma come came come
 • kosta cost cost cost
 • klippa, skära cut cut cut
 • gräva dig dug dug
 • göra do did done

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/en-oregelbundna-verb-be-do.4544231.html

Dela

Annonser